Mødeindkaldelse 2001

Lørdag den 3. marts 2001 kl. 14:00
Gørlev Hallens cafeteria, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse af regnskab for 2000
  • Planer for 2001
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

Der vil blive bestilt kaffe og kage, kr. 40,- per person, som I også i år selv må betale, så derfor er tilmelding nødvendig senest fredag den 23. februar 2001.

Alle er meget velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 16. februar 2001.

Tilmelding kan ske på telefon: 3647 1318 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: C. Bygballe/P. Bødker, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.