Mødeindkaldelse 2003

Lørdag den 8. marts 2003 kl. 14:00
Gørlev Hallens cafeteria, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2002
  • Status på forureningssagen
  • Planer for 2003
  • Valg til bestyrelsen
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

Der serveres kaffe/te og kage til en pris på kr. 40 pr. person. Tilmelding senest fredag den 28. februar 2003.

Alle er velkomne til at komme forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21.02.2003.

Tilmelding kan ske på telefon: 3647 1318 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.