Mødeindkaldelse 2005

Lørdag den 12. marts 2005 kl. 14:00
Gørlev Hallens cafeteria, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

Dagsorden til mødet:

 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2004
 • Valg til bestyrelsen (formanden ønsker ikke genvalg)
 • Indkommende forslag
  • Indkommet Forslag: Rettelse til vedtægterne
  • Indkommet forslag: Skal vi have en badebro
 • Planer for 2005
 • Eventuelt

Der serveres den sædvanlige kaffe/te og kage til kr. 38 pr. person. Tilmelding senest fredag den 4. marts 2005.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 21.februar.2005.

Tilmelding kan ske på telefon: 3647 1318 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.