Mødeindkaldelse 2008

Lørdag den 15. marts 2008 kl. 14:00
SVALLERUP FORSAMLINGSHUS, Svallerup landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2007
  • Valg til bestyrelsen (formand er ikke på valg)
  • Planer for 2008, herunder fastsættelse af kontingent
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

Der serveres den sædvanlige kaffe/te og kage til kr. 50 pr. person. Tilmelding senest fredag den 07. marts 2008.
Alle opfordres til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.marts 2008.
Tilmelding kan ske på telefon 2028 1318 mellem 18:30-19:30 eller på e-mail adresse: rex.shipping@mail.tele.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2th. 2605 Brøndby.