Mødeindkaldelse 2015

Lørdag den 11. april 2015 kl. 10:00
Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
  • Valg til bestyrelsen
  • Planer for 2015
  • Indkommende forslag
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the som i år atter vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest senest lørdag den 04. april 2015.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den lørdag den 04. april 2015.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: c_bygballe@vestervv.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.