Mødeindkaldelse 2017

Lørdag den 8. april 2017 kl. 10:00
Svallerup forsamlingshus, Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg

Dagsorden til mødet:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning til godkendelse
  • Årsregnskab 2016 til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indbetalingsdato
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen (på valg er Formand Arne og bestyrelsesmedlem Hans Jørgen)
  • Eventuelt

I forbindelse med mødet bydes der på en bid brød samt kaffe/the som vil blive betalt af vejlaugets kasse. Af hensyn til planlægningen bedes tilmelding ske senest lørdag den 1. april 2017.

Alle er velkomne til at komme med forslag til dagsordenen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 1. april 2017.

Tilmelding kan ske på telefon 5239 1318 (mellem 18-20) eller på e-mail adresse: c_bygballe@vestervv.dk eller skriftligt til: Charlotte Bygballe, Lindeager 15, 2.th., 2605 Brøndby.