Nyhedsbrev 2004

Så gik der atter et år, og derfor er det igen tid til en opsamling på året der gik.

Året som gik…

Set i bakspejlet, blev 2003 igen et stille år med begrænset aktivitet fra Vejlaugets side. Dog blev der ikke sparet på energien på vejdagen i maj måned. Som sædvanlig var det en rigtig hyggelig dag, og vejret var som altid med os.

Vi nåede helt hen til Vestervang, og fra den modsatte retning – der hvor asfaltvejen ophører – nåede vi et godt stykke tættere på Vestervang.

Yderligere blev der repareret på stikvejene, især Sandstien fik et godt læs, så nu er den også god at færdes på.

Status på vejenes tilstand…

Sammenlignet med tidligere år, er vi af den opfattelse at vejene – specielt Tremandsmarken – er i en rimelig forfatning. Der er stadig små-huller, men slet ikke i samme omfang som tidligere.

Desværre skyller meget af gruset på Tremandsmarken ned i bunden under regnskyl. Dette bevirker, at der igen opstår huller. Det samme gør sig gældende i starten af Lindevej. Derfor bør vi overveje om det ville være en ide, at belægge disse steder med knust asfalt i stedet for stabil.

Passagen forbi Vestervang er stadig meget smal og ligger dybt. Mere om det i næste afsnit.

Mosevænget nåede vi desværre ikke i 2003, men det vil der blive gjort noget ved i foråret 2004.

Vestervang…

Sidste år blev Vejlauget, af ejeren af Vestervang, lovet, at han ville udbedre vejen ved Vestervang. Vi rykkede for svar flere gange men fik intet. Vi har så ad omveje fået at vide, at ejendommen måske er sat til salg og at den nuværende ejer i den forbindelse har bedt vognmand Jens Vagn om at tage en meter af marken, modsat ejendommen og jævne vejen ud og derefter lægge knust asfalt på til foråret.

Ejeren ville ikke gå med til at fjerne beplantningen ind til haven, og idet han er ejer af jorden på begge sider af vejen har han ret til at lægge vejen hvor han ønsker det.

Men vi ser frem til at det bliver lavet og følger op på sagen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug