Regnskab 2000

Godkendt på mødet den 3. marts 2001

Startbeholdning (01.01.2000) 0,00
 • Kasse
 • 0,00
 • Giro
 • 0,00
  Indtægter 23.600,00
 • kontingentindbetalinger 2000
 • 22.800,00
 • kontingentindbetalinger 2001 1)
 • 800,00
  Udgifter -23.141,40
 • Administration 2)
 • -890,52
 • Projekt drænsystem
 • -13.896,65
 • Projekt Tremandsmarken
 • -6.236,58
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -215,00
 • Tilgodehavender 3)
 • -1.902,65
  Resultat 458,60
  Slutbeholdning (pr 31.12.2000) 458,60
 • Kasse
 • 43,00
 • Giro
 • 415,60

  1) På grund af likviditetsproblemer har enkelte medlemmer været så venlige. at indbetaler kontingent for år 2001 i tidligere regnskabsår (vi siger tak !)

  2) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.

  3) Rud Jensen, Tremandsmarken 1 skylder stadig Vejlauget for udlæg for nedgravning af brønd. i forbindelse med reparationen af drænsystemet på Tremandsmarken. Vejlauget har rykket for betaling flere gange uden held.