Regnskab 2002

Godkendt på mødet den 8. marts 2003

Startbeholdning (01.01.2002) 51,42
 • Kasse
 • 12,00
 • Giro
 • 39,42
  Indtægter 27.601,00
 • kontingentindbetalinger 2002
 • 28.000,00
 • Overført fra regnskab 2001 1)
 • -399,00
  Udgifter -24.733,30
 • Administration 2)
 • -903,00
 • Projekt Tremandsmarken
 • -19.656,05
 • Brønd ved Tjørnevænget
 • -3.929,25
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -245,00
  Resultat 2.867,70
  Slutbeholdning (pr 31.12.2002) 2.919,12
 • Kasse
 • 8,00
 • Giro
 • 2.911,12

  1) På grund af likviditetsproblemerne i 2001 er 399.- vedrørende 2002 (forudbetalinger) medtaget i regnskabet for år 2001.

  2) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.