Regnskab 2006

Godkendt på mødet den 17. marts 2007

Startbeholdning (01.01.2006) 1.032,42
 • Kasse
 • 210,50
 • Giro
 • 821,92
  Indtægter 28.800,00
 • kontingentindbetalinger 2006
 • 28.000,00
 • kontingentindbetalinger 2007
 • 500,00
 • Sponsorater
 • 300,00
  Udgifter -25.504,91
 • Administration 1)
 • -1.062,53
 • Vejdagen 2006
 • -24.067,38
 • Repræsentation (Gave Jens Vagn)
 • -100,00
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -275,00
  Resultat 3.295,09
  Slutbeholdning (pr 31.12.2006) 4.327,51
 • Kasse
 • 1.167,25
 • Giro
 • 3.160,26

  1) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.