Regnskab 2007

Godkendt på mødet den 15. marts 2008

Startbeholdning (01.01.2007) 4.327,51
 • Kasse
 • 1.167,25
 • Giro
 • 3.160,26
  Indtægter 27.300,00
 • Indbetalinger 2007, kontingent m.v.
 • 27.000,00
 • Sponsorater
 • 300,00
  Udgifter -23.587,66
 • Administration 1)
 • -1.665,47
 • Vejdagen 2007
 • -19.129,19
 • Drænføring under Tjørnevænget
 • -1.708,00
 • Materialer til ad-hoc udbedring af veje
 • -800,00
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • -285,00
  Resultat 3.712,34
  Slutbeholdning (pr 31.12.2007) 8.039,85
 • Kasse
 • 75,00
 • Bank
 • 7.964,85

  1) Renteindtægter/-udgifter er medtaget under administration.