Regnskab 2012

Godkendt på mødet den 13. april 2013

Startbeholdning (01.01.2012) 2.275,81
 • Kasse
 • 1.478,50
 • Bank
 • 797,31
  Indtægter 27.500,00
 • Kontingent 55 a 500,-
 • 27.500,00
  Udgifter -14.777,60
  Administration i alt -1.366,25
 • Frimærker, kuverter og blankettryk
 • -811,25
 • Gebyrer
 • -300,00
 • Forbrugsstoffer
 • -255,00
  Vedligehold af vejene i alt -1.600,00
 • Faktura 3740 fra Bjerge Vognmandsforr.
 • -1.600,00
 • Snerydning
 • 0,00
  Andet i alt -11.811,35
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • 0,00
 • Svallerups Forsamlingshus – Generalforsamling
 • -575,00
 • Forplejning på vejdagen
 • -1.236,35
 • Udlæg bestyrelsen retur
 • -10.000,00
  Resultat 12.722,40
  Slutbeholdning (pr 31.12.2012) 14.998,21
 • Kasse
 • 671,00
 • Bank
 • 14.327,21