Regnskab 2014

Godkendt på mødet den 11. april 2015

Startbeholdning (01.01.2014) 25.091,36
 • Kasse
 • 643,00
 • Bank
 • 24.448,36
  Indtægter 28.000,00
 • Indtægter – Kontingent (54 af 55)
 • 27.000,00
 • Indtægter – Diverse
 • 1.000,00
  Udgifter -25.533,28
  Administration i alt -703,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • -190,00
 • Administration – Gebyrer
 • -300,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • 0,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -213,00
  Vedligehold af vejene i alt -19.808,53
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -19.808,53
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -5.021,75
 • Diverse – Generalforsamling
 • -2.380,00
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -1.901,75
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -540,00
  Resultat 2.466,72
  Slutbeholdning (31.12.2014) 27.558,08
 • Kasse
 • 1.030,50
 • Bank
 • 26.527,58