Regnskab 2015

Godkendt på generalforsamling den 09. april 2016

Startbeholdning (01.01.2015) 27.558,08
 • Kasse
 • 1.030,50
 • Bank
 • 26.527,58
  Indtægter 28.500,00
 • Indtægter – Kontingent (56 af 56 = 100%)
 • 28.000,00
 • Indtægter – Diverse
 • 500,00
  Udgifter -40.379,15
  Administration i alt -710,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • 0,00
 • Administration – Gebyrer
 • -300,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • -197,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -213,00
  Vedligehold af vejene i alt -32.520,95
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -32.520,95
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -7.148,20
 • Diverse – Generalforsamling
 • -4.578,20
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -1.830,00
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -540,00
  Resultat -11.879,15
  Slutbeholdning (31.12.2015) 15.678,93
 • Kasse
 • 1.500,50
 • Bank
 • 14.178,43