Regnskab 2016

Godkendt på generalforsamling den 08. april 2017

Startbeholdning (01.01.2016) 15.728,93
 • Kasse
 • 1.550,50
 • Bank
 • 14.178,43
  Indtægter 27.500,00
 • Indtægter – Kontingent (55 af 56 = 98%)
 • 27.500,00
 • Indtægter – Diverse
 • 0,00
  Udgifter -33.708,26
  Administration i alt -768,00
 • Administration – Frimærker, kuverter og blankettryk
 • -54,00
 • Administration – Gebyrer
 • -300,00
 • Administration – Forbrugsstoffer
 • -201,00
 • Administration – Hjemmeside
 • -213,00
  Vedligehold af vejene i alt -26.661,00
 • Vejdagen – Materialer, maskinleje m.v
 • -26.661,00
 • Vejdagen – Snerydningsordning
 • 0,00
  Andet i alt -6.279,26
 • Diverse – Generalforsamling
 • -2.870,91
 • Diverse – Vejdagen forplejning
 • -2.128,35
 • Diverse – Hjertestarter
 • -200,00
 • Diverse – Holmens Vandløbslav
 • -1.080,00
  Resultat -6.208,26
  Slutbeholdning (31.12.2016) 9.520,67
 • Kasse
 • 1.963,50
 • Bank
 • 7.557,17