Nyhedsbrev 2005

Ja – så gik der atter et år, og derfor er det igen tid til en opsamling.

Året som gik…

Året 2004 blev et lidt turbulent år for Vejlauget, idet der på vejdagen opstod misforståelse om, hvor vi skulle starte med at lægge knust asfalt på Lindevej. Det blev læsset af i krydset ved Lindevej/Mosevænget og derfra fordelt på Vejlaugets stykke af Lindevej op til Tremandsmarken.

Der var mange som var bekymret for om den gode belægning ville virke som en opfordring til at køre hurtigere og derfor blev der forfattet en henstilling til medlemmerne, samt deres gæster om at vise hensyn og køre forsigtigt. Disse sedler blev – af frivillige medlemmer – uddelt til samtlige grundejere i vejlauget.

Samtidig blev skiltet ”pige med bold” flyttet fra træet ved Vestervang og ophængt i krydset Lindevej/Tremandsmarken.

Som sædvanlig var det en rigtig hyggelig dag, og vejret var med os, dog var det lidt køligere end vanligt, og som noget nyt i år, var der sørget for frokost i form af sandwich.

Vejlauget vil i den forbindelse gerne takke for sponsoraterne fra Kirsten & Bent i mosen, Lise & Søren ”glarmester”, Leif & Gitte samt Ebba & John.

Det viste sig at være en succes og et hyggeligt indslag, som vi håber på at kunne gentage i 2005.

Den resterende mængde af knust asfalt blev fordelt på Tremandsmarken omkring krydset ved Lindevej, ved starten af sommerhusområdet, og endelig omkring Vestervang.

I løbet af efteråret viste det sig dog, at vi det første år ikke havde fået lagt et tykt nok lag knust asfalt på det øverste stykke at Tremandsmarken og i november kørte Jens Vagn derfor et helt læs materiale på igen.

Status på vejenes tilstand…

Vi af den opfattelse at alle vejene er i en rimelig forfatning. Der er stadig små-huller, men det kan aldrig helt undgås.

Passagen forbi Vestervang er som lovet, blevet afrettet og belagt med knust asfalt, så også der er vejen rigtig fin.

Mosevænget nåede vi også på vejdagen. Den fik et læs stabil og den er nu farbar igen.

Diverse…

Vi har ikke hørt fra Gørlev kommune mht. afspærringen på Rønnevej, så det venter vi stadig på.

Der vil i begyndelsen af 2005 blive nedlagt EL i vejene, og det kan medføre mindre gener i form af korte strømudfald og opgravning på tværs af indkørsler.

Planer for 2005..

Vejdagen bliver den 6. maj 2005.

Der er efterhånden ikke de store strækninger som skal have ny belægning, men der da stadig et par steder hvor belægningen skal fornyes og forstærkes.

Vi opfordre i den forbindelse medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger. Det er ikke lige altid at vi har tid til at få gået alle vejene igennem

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug