Nyhedsbrev 2007

Så går vi ind i vejlaugets 7. år!

Året som gik…

På vejdagen den 26. maj, blev der hældt knust asfalt på de stykker af Tremandsmarken som trængte allermest, og især ud for Tremandsmarken 10 blev et ordentligt lag lagt på. Meget omhyggeligt og således at der blev en højere kant ind mod matriklen og med fald ud mod marken. Og det lønnede sig. Nu løber vandet ikke ind på grunden.

Ligeledes blev der lagt et lag på ned mod stranden, og rundt om hjørnet på Sandstien, så nu kan skraldebilen komme rundt der. Mosevænget fik et ordentlig lag øverst oppe og ned forbi søen hos Bent & Kirsten.

Vi blev i samråd med Jens-Vagn enige om, at springe Tjørnevænget over i år, indtil at der var blevet etableret en brønd hos Hans-Jørgen og Benedicte på Tjørnevænget 2, og til at der var blevet etableret dræn, under vejen, fra denne brønd og til brønden på den anden side af vejen hos Ida og Arne Lund.

Dette arbejde er nu blevet udført (2 gange) og det ser ud til at virke, selvom der har været voldsomt meget vand i området i år.

Rud har lagt et drænrør ind i brønden nederst på marken for at få vandet væk. Vandet er også så godt som forsvundet, men nu står flere af grundene under vand. Det lader til, at vandet ikke når helt ud til åen, og at åen ikke trækker. Hvilket ikke er noget nyt. Bestyrelsen vil tage sagen op på det første møde i marts.

Som altid var det en super hyggelig dag, selvom vejret ikke helt var med os. Dagen startede koldt og overskyet, men det klarede dog op senere og blev helt fint. Vi fik dog ikke malet de gamle og den af Chris (tak – Chris. Dejligt initiativ) nyrenoverede bænk den dag. Det var det for koldt og vådt til. Bænkene blev dog senere malet, til glæde for os alle. I forbindelse med stranden så skal vi lige huske at takke Leif og Gitte for cykelstativet som nu står ved den bænk tættest på vandet.

Til gengæld fik vi opsat de to nyindkøbte skilte ”pige med bold” på Lindevej og på Tremandsmarken ved sommerhus områdets begyndelse. Og de sidder med garanti i vatter!

Vi kom heller ikke til at grille efter endt ”hårdt” arbejde, men måtte nøjes med de sædvanlige dejlige sandwich. Men de var vist også gode nok. De forsvandt som dug for solen. Så må vi håbe, at vejret bliver til, at grille i, i år.

Vejlauget vil i den forbindelse gerne som altid, takke for samtlige af sponsoraterne i forbindelsen med vejdagen.

Status på vejenes tilstand…

Alle vejene nu er i en rimelig forfatning. Der opstår stadig huller, men det kan aldrig helt undgås.

Diverse…

Vi har stadig ikke hørt fra kommunen mht. afspærringen på Rønnevej, så det venter vi stadig på.

Planer for 2007..

Vejdagen bliver den 18. maj 2007 med start kl. 10:00.

Vi opfordrer i den forbindelse medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger. Det er ikke lige altid at vi har tid til at få gået alle vejene igennem.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug