Nyhedsbrev 2013

Året som gik…

I skrivende stund sidder vi igen og kigger ud over et smukt snedækket landskab og termometret viser pt. minus 6 grader. Således ligner denne vinter de forgangne.

Året 2012 vil nok mest huskes for et fantastisk forår og en middelmådig sommer, og for at snerydningsordningen fra kommunes side, blev skudt helt i sænk. Vi må altså klare os selv mht. at holde vejene fremkommelige om vinteren – ligesom tidligere – men så slipper hver ejer for at blive pålagt denne opgave fra kommunen side.

Vejdagen den 18. maj 2012 var begunstiget af godt vejr og mange arbejdsivrige var mødt frem.

Den nye metode, dels til fyldning af huller: først emulsion, så asfalt der bliver stampet grundigt sammen, og dels retablering af et helt spor (næsten) fra Vestervang og til Rud´s gård ved anvendelse af samme metode var en succes, som det er værd at arbejde videre på ved vejdagen 2013.

Eigil og Erling har været lige ved, at skulle lappe store huller i efteråret 2012. Men da vejret var der, havde Jens Vagn ikke noget genbrugsasfalt! Derfor er de store huller nu blot blevet megastore. Dem skal der gøres noget ved, straks vinteren er ovre.

Sommerhusområdet har i efteråret været plaget af indbrud. Så husk at mærke jeres værdier eller tage dem med hjem, når I ikke benytter sommerhuset. Det skal i den forbindelse nævnes, at de fastboende har været flinke til at tage nogle runder i området og checket døre og vinduer – tak til dem.

Mht. udstykningen er sagen status quo.

Vores hjemmeside har henover vinteren gennemgået en betydelig renovering. Målet for den nye hjemmeside er:

  • at nedbringe omkostningerne omkring papir-udsendelser til medlemmerne
  • øge mulighederne for to vejs kommunikation, f.eks. tilmeldingsblanketter
  • selvbetjening ved adresse- telefon- eller eMail ændring
  • give yderligere informationer, så som telefon-/mailinglister og ”hvem bor hvor”.

Den medlemsorienterede del af hjemmesiden kræver at medlemmerne registrerer sig, for at få adgang.

Hjemmesiden forventes klar med udgivelsen af dette nyhedsbrev og kan findes på adressen http://vestervv.dk

Planer for 2013

Vejdagen bliver fredag den 10. maj 2013 med start kl. 10:00. Her fokuseres primært på at få repareret Tremandsmarken. I år vil det – som det ser ud pt. – kun være småreparationer.

Igen i år opfordres medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger.

Og igen i år håber vi på godt vejr, så vi kan få repareret, ryddet op og tilset brønde og få en hyggelig dag med lidt god frokost.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug