Nyhedsbrev 2003

Endnu et år er gået, og det er ved at være tid til en opsamling på dette år.

Året som gik…

Set i bakspejlet, blev 2002 et forholdsvis stille år med begrænset aktivitet fra Vejlaugets side. Dog blev der ikke sparet på energien på vejdagen i maj måned. Her tror jeg at det overraskede de fleste, hvor langt materialerne egentlig strakte på Tremandsmarken.

Fra sommerhusområdets start, nåede vi hen på den anden side af Rud’s gård, og fra den modsatte retning – der hvor asfaltvejen ophører – nåede vi et godt stykke tættere på Vestervang.

Yderligere blev der lagt et lag finere materiale på Gærdestien.

Status på vejenes tilstand…

Sammenlignet med tidligere år, er vi af den opfattelse at vejene – specielt Tremandsmarken – er i en rimelig forfatning. Der er stadig små-huller, men slet ikke i samme omfang som tidligere.

Stykket ved Vestervang er dog stadig meget smal og ligger dybt.

Også Mosevænget er begyndt at se noget ”brugt” ud, med dybe hjulspor i rabatten.

Dræn…

I foråret opstod der problemer vedrørende dræn ved Tjørnevænget. Dette betød at overfladevand fra markerne bl.a. løb ned af Tjørnevænget, samt oversvømmede den nordlige del af Tremandsmarken mellem sommerhusområdets start og Lindevej.

En brønd nedsat ved Tjørnevænget ser ud til at have løst problemet.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug