Nyhedsbrev 2008

Året som gik…

Året 2007 har været en meget hektisk periode for bestyrelsen, men lad os starte med vejdagen, der blev afholdt fredag den 18. maj.

De fleste var mødt frem til tiden klokken 10:00, men desværre måtte Jens Vagn melde en mindre forsinkelse på omkring en time. Da vejret – som altid på vejdagen – var helt i top, var der ikke de store protester over forsinkelsen.

Da materialerne endelig nåede frem, blev der – hvor vejene trængte – lagt ny belægning på og huller blev lappet. Blandt andet fik vendepladsen på toppen af Mosevænget et godt læs knust beton.

Af yderligere aktiviteter bør nævnes det store arbejde med oprydning på stranden, hvor tang, plastdåser og andet skrald flittigt blev fjernet. Også en række brønde blev checket og renset.

Ellers var det som sædvanligt en hyggelig dag, hvor der var god tid til en sludder og en gang forplejning. I denne forbindelse rettes en tak til sponsoraterne af vand/øl samt sandwichs.

Det altoverskyggende problem for mange, har dog været, at 2007 blev et meget vådt år. Allerede i januar var vi ude og tage billeder af stier og grunde, som stod under vand. Vi sendte billederne til vores kontakt hos kommunen, som kom ud op kiggede på åen og kunne konstatere, at der ikke var træk i.

Det er Skælskør Plantage, som renser op i åen, men de havde kun renset fra udløbet til Nørrevang og ikke resten af stykket hen til os. Vi fik kommunen til – ekstraordinært – at sende et par mand, som skulle håndoprense åen. Det var så vådt, at det var umuligt at komme til med maskiner.

På trods af heftig korrespondance mellem bestyrelsen og kommunen og efter talrige forsøg på oprensning, spuling under veje/stenter hen over efteråret, ser det desværre ud til ikke at have hjulpet særlig meget.

Kommunen har lovet at gå hele åen igennem fra start til slut her i januar 2008. Yderligere har de lovet os, at skrive til de grundejerforeninger, hvis medlemmer har grund stødende op til åen, og bede dem indskærpe overfor deres medlemmer, om at rydde langs med åen, således at kommunen kan komme ind og rense op. Desværre har de andre grundejerforeninger ikke udvist en speciel stor interesse i at deltage i dette projekt.

Ud over alt det vand, så er der igen planer om udlægning af nye sommerhusområder bl.a. fra Tremandsmarken og til Havnemarken. Sagen er sendt til Miljøcenter Roskilde i december måned til godkendelse. Og så vidt vi har forstået bliver det sendt til offentlig høring i februar/marts 2008.

Vi har den 18. december skrevet til kommunen og bedt om indsigt i sagen, men har ikke hørt fra dem endnu.

I efterårsferien måtte vi dog atter i gang med at lappe huller på Tremandsmarken. Vi var et lille team bestående af Leif, Gitte og Malene, Eigil, Peter og Lotte, som hentede to trailerfulde knust asfalt samt noget flydende tjære til at binde med, hos Martin i Bjerge By.

Vi fik lappet de fleste huller og Peter fik – på fineste vis – dekoreret Eigils røde bil med tjære, så den mest af alt lignede en forstørret mariehøne! Så alt er ved det gamle.

Planer for 2008..

Vejdagen bliver tidligt i år nemlig den 2. maj 2008 med start kl. 10:00.

Vi opfordrer i den forbindelse, medlemmerne til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er steder som trænger. Det er ikke altid, at vi lige har tid til at få gået alle vejene igennem.

Læs eventuelt mere her……


 

Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug