Nyhedsbrev 2015

Året som gik…

Sammenlignet med tidligere år, må 2014 nok betegnes som et særdeles roligt år, hvis man tænker på de aktiviteter der blev gennemført. Ikke fordi der intet var at lave, men de opgaver som blev planlagt på generalforsamlingen i april 2014, blev alle udført – de fleste på vejdagen.

Vejrmæssigt viste 2014 sig fra den aller bedste side. Tidligt forår, rekord varm sommer og en sensommer, som strakte sig langt ind i oktober/november.

Den smule sne vi har oplevet, har ikke været til gene for adgangsvejene, som er blevet ryddet jævnligt. Dette har vist sig at være en sidegevinst ved opsætningen af vejlaugets hjertestarter.

Vejdagen 2014 blev endnu en gang en succes. Godt vejr og masser af oplagte deltagere var med til at sikre at brønde blev efterset, skrald blev fjernet fra stranden og bænkene fik en overhaling. På udvalgte områder fik vejene også et tiltrængt lag knust asfalt, på trods af en halvdefekt vejtromle.

Belønningen var – som næsten altid – pølser, kartoffelsalat og hygge hos Gitte & Leif.

Nu sikrer en vejdag jo ikke at vejene holder kvaliteten til næste år, så derfor har både Eigil og Bernt været vældig flittige til at lappe de huller og spor, som uvilkårligt vil opstå henover året når regn og sne ændrer forholdene. Det skal de have ros for.

Holmens vandløbslav er en forening med formål at sikre tilfredsstillende afvanding af bl.a. grunde. Set i lyset af de dræningsproblemer der gennem årene har drillet vores medlemmer må man hilse et sådan tiltag velkommen, især når det dækker så stort et område som det gør. Vi har derfor i vejlauget meldt os ind i denne forening, da vi mener at vi står stærkere mod kommunen omkring punkter som oprensning af åen.

2014 blev også året, hvor der blev udskiftet lidt i medlemslisten. Vi siger velkommen til de nye ejere af Mosevænget 5, Tremandsmarken 7, Tjørnevænget 6 og håber alle vil tage godt imod dem.

Modsat 2013 gik det betydeligt bedre med kontingentindbetalingerne. Det ser ud til at medlemmerne har vænnet sig til ikke længere at modtage girokort, men at benytte netbank i stedet. Det er positivt at så mange har indset Vejlaugets afhængighed af indbetalingerne til aftalt tid, for at sikre den fremtidige drift. Desværre glimrer et enkelt medlem ved – for andet år i træk – ikke at deltage i disse fællesomkostninger.

Vi har nu taget hul på 2015 og håber at alle er kommet godt ind i det nye år, så må vi jo se om sommeren kan blive lige så god som sidst.

Planer for 2015

Vejdagen bliver fredag den 15. maj 2015 med start kl. 10:00. Igen i år fokuseres primært på at få vedligeholdt Tremandsmarken og stikveje, strand og brønde.

Planerne er selvsagt ikke fastlagt endnu, men vi opfordrer medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug