Nyhedsbrev 2017

Året som gik…

Så randt 2016 stille ud, og vi i Vejlauget går nu ind i vores 17 sæson.

Vejrmæssigt viste 2016 sig igen fra den jævne side. Skønt forår, nogenlunde varm sommer og en sensommer, som strakte sig langt ind i efteråret. Desværre har vi været ramt at skybrud og kraftige storme med forhøjet vandstand i slutningen af året. Dette ses især på stranden der i øjeblikket ligner et mindre månelandskab.

Den 1. oktober fik vi et lokalt og voldsomt skybrud, med mellem 45 og 65mm regn i løbet at et øjeblik. Dette bevirkede, at især Tremandsmarken og Lindevej blev hårdt ramt, da en masse materiale blev skyllet af vejene og der opstod store huller og dybe revner i belægningen. Dette blev den 30.12.2016 udbedret af vores trofaste ældre i form af Eigil og Bert og et læsfuldt asfalt leveret af Martin Vagn Jensen. Tak til de to for det store arbejde.

Vejdagen 2016 var som altid vældig hyggelig og alle mødte op med godt humør og lysten til at gå i gang. Vejret var godt og der blev renset op på stranden – herunder en kraftig beskæring af hybenroserne, brønde blev renset og efterset og Tremandsmarken fik et godt lag asfalt. Desværre fik vi ikke tromlet det tilstrækkeligt, hvilket bevirkede, at Tremandsmarken har været som at køre på et vaskebræt. Der skal vi nok være mere omhyggeligt i år.

Belønningen var – som altid, og traditionen tro – pølser, kartoffelsalat og hygge hos Gitte & Leif. Tak til dem for at lægge hus til og til pigerne der havde bagt kage til kaffen.

Igen i år havde Erling taget vores hjertestarter med under armen, så alle kunne få en chance for at lære, at betjene denne.

Mht. Den Kystnære Havvindmøllepark er den Reviderede VVM rapport kommet og kan læses på www.jammerlandbugt.dk

Kalundborg Kommune har udsendt Spildevandsplan for 2017-2020 i høring. Men planen ser ikke ud til, at berøre vores område. Kun den eventuelle nye udstykning.

Holmens vandløbslav – som vi er medlem af – har indgået samarbejde med Kalundborg kommune om at etablere et Pumpelav med formål bl.a. at opsætte en pumpe som skulle sikre at vandstanden i Holmen. Der afholdes møde her i januar. I kan læse yderligere om Holmens vandløbslav på http://holmenvandlobslav.dk/

Det gik fint med kontingent indbetalingerne i 2016, og vi mangler bare en enkelt, så tak for det.

Endelig vil vi gerne byde velkommen til de nye ejere af Mosevænget 11, Babette og Martin Møller.

Vi har nu taget hul på 2017 og håber at alle er kommet godt ind i året, og så må vi jo se hvad det nye år bringer.

Planer for 2017

Vejdagen bliver fredag den 26. maj 2017 med start kl. 09:00. Igen i år fokuseres primært på at få vedligeholdt Tremandsmarken og stikveje, strand og brønde.

Planerne er selvsagt ikke fastlagt endnu, men vi opfordrer medlemmerne til at komme med ønsker, enten ved at møde op til generalforsamlingen, eller indsende forslag til bestyrelsen.

Læs eventuelt mere her……


Vi ønsker hermed alle et rigtigt godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vestervangs Vejlaug